Hotelarstwo.biz

DORADZTWO - INWESTYCJE HOTELOWE

Wspieramy inwestorów w procesie przygotowania inwestycji hotelowej: od analizy opłacalności, po realizację inwestycji.

PRE-OPENING

Zapewniamy kompleksowe przygotowanie do otwarcia hotelu: techniczno-sprzętowe, organizacyjne i marketingowe oraz nadzór operacyjny od uruchomienia obiektu.

ZARZĄDZANIE HOTELEM

Wykorzystując   ponad 25-letnie doświadczenie menadżerskie w hotelarstwie i gastronomii oferujemy  profesjonalne zarządzanie hotelem i realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa, w tym w szczególności maksymalizację przychodów i optymalizację kosztów obiektu, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu obsługi gości.

AUDYT

Audyt hotelu, jako niezależna i obiektywna ocena poszczególnych procesów i standardów oraz całości działań operacyjnych, ma na celu określenie sfer problemowych i ryzyka biznesowego w celu podjęcia działań naprawczych. Audyt hotelu przeprowadzamy kompleksowo lub w wybranych obszarach  wskazanych przez Klientów.

RESTRUKTURYZACJA i DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Oferujemy  hotelom pakiet działań prowadzących do przywrócenia utraconej przewagi konkurencyjnej na rynku, zwiększenia obłożenia i przychodów, optymalizacji kosztów działalności oraz zapewnienia rentowności hotelu.

WSPARCIE BIZNESOWE INWESTYCJI GASTRONOMICZNYCH

Pomagamy inwestorom w procesie inwestycji, analizy rynku i konkurencji, przygotowania koncepcji lokalu, opracowania szczegółowych standardów organizacji i obsługi, otwarcia restauracji i wprowadzenia jej na rynek.

DORADZTWO DLA GASTRONOMII

Wspieramy istniejące restauracje w biznesie, pomagamy zwiększyć przychody i poprawić pozycję konkurencyjną. Przeprowadzamy szczegółowy audyt, analizę sytuacji, opracowujemy program naprawczy i pomagamy go skutecznie wdrożyć.

SZKOLENIA

Jakość usług każdego hotelu czy restauracji tworzą pracownicy. Zapewniamy profesjonalne programy szkoleniowe, które zapewnią przygotowanie personelu do pracy z gośćmi, stałe rozwijanie ich kompetencji i doskonalenie umiejętności w zakresie sprzedaży i marketingu, organizacji pracy i obsługi gości.

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Wspieramy hotele w zakresie tworzenia produktów, pakietów i  polityki cenowej. Pomagamy wybrać najskuteczniejsze kanały dystrybucji i kierunki promocji. Tworzymy plany marketingowe i wdrażamy ich realizację. Pomagamy znaleźć i utrzymać lojalnych klientów.

Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania.
Dla nas liczy się tylko Twój sukces!

Dlaczego klienci wybierają nas

Doświadczenie

Działamy w branży hotelarskiej  oraz gastronomicznej od 25 lat

Specjalizacja

Zajmujemy się rozwojem i poprawą jakości usług

Cel

Naszym głównym celem jest Twój sukces w biznesie

Nasi partnerzy

Chcesz wiedzieć więcej? Prześlij zapytanie